Υπηρεσίες Διαχείρισης & Συμβουλευτικής

Η εταιρεία μας και οι συνεργάτες της παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, είτε σε επίπεδο διαχείρισης είτε σε επίπεδο συμβουλευτικής.

Διαχείριση Έργου

Δράσεις Προβολής & Διάχυσης

Concept Design

Ενδιαφέστε για τις υπηρεσίες μας;